Årstal

Af Holger Jørgensen

Efter at have holdt foredrag om Stenmagle sogns historie er der fra flere sider ytret ønske om at få nogle af de vigtigste årstal for begivenheder af betydning for livet i sognet. Det må dog bemærkes, at Vandløse by med sine 15 gårde og 3 huse stort set ejedes af Bonderup og Mørup godser, medens resten af sognet ejedes af Sorø kloster/Sorø akademi.

Ca. 400-600
Stenlille dannes som udflytterby fra Stenmagle – heraf navnene -lille og -magle (stor).

1000-tallet
Assentorp og Nyrup dannes som udflytterbyer fra Stenmagle.

1100-tallet
Stenmagle kirke bygges (måske af beboerne selv) – ejes senere af Roskilde bispestol. Storgården “Øxneskov” nævnes i forb. med Hvideslægten og Esbern Snare. Gårdens placering ukendt, men sandsynligvis midt i byen omkring Holmsgård og Fattighuset.

1213
Johannes (søn af Esbern Snare) skænker ved sin død “Stenmagle gård og by” til Sorø Kloster. Familien modsætter sig dog gaven og beholder den gennem flere slægtled.

5/12 1293
Sorø Klostret får endelig “Stenmagle by og gård” efter at kong Erik Mendved havde inddraget det fra Lage Little – en af de formodede kongemordere.

1489-1493
Strid mellem Roskildebispen Niels Skave og Sorø Kloster om en præstegård, som var nedbrændt før 1444. Bønderne sat i lænker i lang tid selv om de var uden skyld i sagen.

1586
Stenmagle Mølle nævnes som privilegeret fæstemølle under Sorø Akademi. Er dermed blandt de ældste vindmøller vi kender.

1717
Stenmagle og Stenlille kirker ejes af Bonderup gods.

1717-1726
Stenmagle og Stenlille kirker ejes af Kaptajn Jacob Mathias Kleve.

1726-1731
Stenmagle og Stenlille kirker ejes af justitsråd Lauritz Kreyger.

1731-1752
Stenmagle og Stenlille kirker ejes af Oberst Schack (Kongsdal).

1732-1812
Stenmagle får sin første skole i en gammel bygning i bygaden ved Holmsgård. Villads Olufssen bliver den første skoleholder.

1752-1766
Assentorp ejes af Ledreborg gods.

1766-1805
Assentorp ejes af Bonderup gods (skødet først underskrevet 1878).

1782
Stenmagle by udskiftes.

1789
Oustrup by udskiftes.

1797
Kyringe og Assentorp byer udskiftes.

1802
Vandløse udskiftes.

1803
Den gamle stubmølle går ud af drift og erstattes af en stor hollandsk mølle.

1808
Nyrup udskiftes.

Ejendommene overgår efterhånden til selveje. Bl.a. således:

1799: 3 ejendomme i Kyringe.
1801: 1 ejendom i Nyrup.
1805: 9 ejendomme i Assentorp og 1 i Vandløse.
1807: 1 ejendom i Stenmagle.
1854-56 (de fleste i 1854): 49 i Stenmagle, 18 i Vandløse, 23 i Nyrup, 7 i Assentorp og 12 i Oustrup.

1812-1923
Degnekaldet nedlægges. Den nye lærer Brøns bliver både kirkesanger og skolelærer. Undervisningen flyttes op i den gamle degnebolig ved Kirken. Denne udvides mod vest i 1845. Nedrives 1955. I dag er der græsplæne og mindesten på pladsen.

1800
Stenmagle og Stenlille kirker sælges til Sorø akademi.

1825
Mørup gods sælges til Sorø akademi (heri er Vandløse by).

1/2 1832
Vandløse skole indvies.

1853
Baptisterne bygger kapel i Vandløse.

9/3 1857
Assentorp skole begynder undervisning (bygget 1856).

13/9 1861
Indre Mission stiftes i Stenlille skolegård.

1861
Stenmagle kirke får et orgel.

1862-1863
Stenmagle kirke restaureres gennemgribende.

1888
Der bygges bageri ved Stenmagle Mølle.

1889
Stenmagle Mejeri bygges (nedlagt i 1961).

1894
Der bygges missionshus i Stenmagle, nedlagt 1980/81.

1901
Tølløsebanen indvies. Stenlille by vokser nu hurtigt.

1907
Stenmagle Mølle brænder. Ny bygges.

1909
Stenmagle forskole begynder undervisning i en ny skolebygning.

3/10 1909
Baptistmenigheden indvier sin nye kirke i Nyrup.

1911
Ny skole i Vandløse med hovedskole og forskole.

1914
Møllen overgår fra at være fæstemølle under Sorø Akademi til fri ejendom.

1920
Stenmagle by får elektricitet. Vandløse vindmølle (lå på Vanløsevej 41-43) brænder.

1923
Stenmagle hovedskole begynder undervisning i en ny bygning. Den “gamle skole” nedlægges som skole.

1938
Stenmagle forsamlingshus bygges.

5/9 1958
Stenmagle Centralskole indvies. Alle de “gamle” skoler nedlægges.

1981
Chris Jensen køber Bygården i Stenmagle. Denne rives ned og der bygges helt ny moderne fabrik.

Maj 2002
Stenmagle skole udvides kraftigt med bl.a. ny glasfacade.

30/5 2008
indvier DBI plastics sin nye 6.675 kvadratmeter fabrik i Stenmagle. Det røde bånd klippes kl. 14.00 af administrerende direktør for DI, Hans Skov Christensen.

Maj 2009
Ny flot legeplads på Stenmagle skole.

Juni 2011
Sorø Kommune nedlægger Stenmagle Skole, – men der er fortsat elever, der nu hører til Stenlille Skole, da der ikke er plads på denne. Stenlille Skole skal først udbygges!

(Ovenstående tekst er udarbejdet af Holger Jørgensen med senere bidrag fra Lokalhistorisk Arkiv i Stenlille, er hentet fra arkivets hjemmeside i november 2019)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.