Bidragsydere

Om forholdene i Stenmagle Sogn foreligger allerede en del materiale. Af særlige bidragsydere skal især fremhæves pensioneret skolelærer Holger Jørgensen, som har gjort en stor indsats for dokumentation af Stenlille-egnens lokalhistorie. En del af dette materiale kan ses på Lokalhistorisk Arkiv i Stenlilles hjemmeside, og ellers kan fremhæves Holger Jørgensens bidrag til Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt (Nu Historisk Forening for Vestsjælland):

  • Bind 72, 1985: De kirkelige forhold i Stenmagle sogn.
  • Bind 73, 1986: Skoleforhold i Stenmagle sogn.
  • Bind 74, 1987: Træk af Stenmagle sogns historie.

Af øvrigt læsestof skal nævnes:

  • Sorø – Klostret, Skolen, Akademiet. Soransk Samfund.
  • J.V. Christensen: Tider og skikkelser i Midtsjællands historie (VIII), Særtryk af Ringsted Folketidende, Ringsted Folketidendes Bogtrykkeri 1931

Andre artikler er gengivelser fra historieforeningens eget medlemsblad, redigerede indlæg fra Stenmagle Bylaugs medlemsblad “Budbringer”, eller tekster, der kan findes på Stenlille Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside skrevet af John Schou Hansen og Niels G. Sørensen.