Butikker i Stenmagle centrum

Af Holger Jørgensen (bragt Stenmagle Bylaugs medlemsblad “Budbringer”, nr. 27, 2006)

En brugsforening i Stenmagle
Andelstanken medførte omkring århundredskiftet mange nye meget små forretninger med sig. 24. februar 1890 oprettes en brugsforening på Sorøvej 51 med tilladelse til salg af brændevin. Allerede samme år flyttedes brugsforeningen til Stenmaglevej 3. Her var brugsforening til 1912. Da blev brugsen opkøbt af købmand Alfred Jensen, som byggede en stor købmandsforretning på hjørnet. Stenmaglevej 3 blev senere ejet af Aug. Christensen, som handlede med slagtervarer fra vogn til ca. 1930. Til dette hus hørte i mange år skolelodden overfor. Denne blev senere solgt til Toftegård.

En købmandsforretning i Stenmagle
Det er Sorøvej 51, tidl. købmand Erling Olsen. I dette hus var der købmandsforretning, og i den nordlige ende var der en udlejningslejlighed. Lejligheden var oprindelig »mødesal«, bl.a. til sognerådsmøder. I 1950’erne var der samtidig: købmand, bageriudsalg og barberstue (Karl Nielsen). Der har været forretning i huset fra kort før 1860, hvor næringsloven kom i 1857.
En gennemgang af næringsbeviserne giver tilladelse til Fritz Heinrich Jørgensen som detaillist. Dette navn forekommer i flere landsbyer her omkring næsten samtidigt, således bl.a. også i Assentorp. Frederik Chr. Busch 1866-67, P. S.Bredahl som detailist og brændevins-handel (dette skulle søges særskilt) fra 1883. Siden Sonne Povelsen og dennes enke. Hun søger om tilladelse til salg af margarine fra 1889. Så en kort tid brugsforening. Fra 29.11.1890 Chr. Vilhelm Mouritsen som detailist med brændevinshandel. Næringsbeviserne fra 1901 og fremefter er ikke frigivet, men der har været butik her siden, indtil Erling Olsen lukkede sin forretning for ca. 15 år siden.

Endnu en butik
Sorøvej 82, Lykke Nielsen. Husets beliggenhed var indtil 1960 i niveau med vejen. Sorøvej blev reguleret – gravet af henne ved hjørnet til Stenmaglevej og fyldt på her. – I en stor del af århundredet har der været flere slags forretninger i dette hus – altså samtidig med at der var forretning overfor. Først isudsalg, så brødudsalg og senere kolonihandel, alt samtidig til sidst indtil bygningen blev afhændet til privatbolig (ca. 1948).

Butikken på hjørnet
Jorden blev købt i 1910 og butikken/huset bygget i 1912 af Alfred Jensen. Det blev i 1914 solgt til Søren Sørensen, der drev forretningen som en alsidig landhandel og grovvarehandel, senere kun som købmandshandel af sønnen (Frede Sørensen) indtil denne lukkede butikken i 1995. På et hjørne af grunden lå indtil 1920’erne landsbyens sprøjtehus.