Detektorfund i Stenmagle

I ældre tider beroede det på tilfælde, når man stødte på danefæ af metal i jorden. I august 1874 fandt tjenestekarl Niels Eliassen på gårdejer Søren Pedersens mark i Ostrup 271 småmønter, der lå under en stor sten på et sted, hvor der indtil for nylig havde været skov. Af mønternes datering kunne man skønne at de var lagt i jorden kort efter 1676 i den skånske krigs tid (1). Der er i 1883 desuden fundet en sølvarmring fra vikingetid ved Stenmagle Møllegård (2).

I de seneste år er søgning med metaldetektor blevet populært, og der dukker så mange genstande frem af jorden, at museerne har svært ved at følge med. Heldigvis er mange af detektorsøgerne godt inde i deres stofområde, og kan ofte umiddelbart bestemme tidsalder og anvendelse. I Stenmagle-området har bl.a. Per Kejlhof og Peter Kobbernagel i nyere tid afsøgt marker og fundet interessante ting, som de har vist frem. Fundene strækker sig tidsmæssigt fra metallernes introduktion i Norden i bronzealderen til senere tiders tabte og gemte mønter, spænder, geværkugler og fingerbøl. Det meste af dette ender i museernes arkiver og når sjældent frem til museumsmontrer. Heldigvis fotograferer detektorførerne som regel deres fund, inden pligtafleveringen til museerne (3). Detektorsøgere opfordres desuden til at registrere deres fund på hjemmesiden www.metaldetektorfund.dk, som er et samarbejde mellem museer og detektorbrugere.

Nyere fund fra Stenmagle
I 2018 bragte Peter Kobbernagel en “julekalender” på foreningens Facebook-side med et dagligt kommenteret billede af nogle af hans mange interessante fund fra Stenmagle-området. Herunder kan du se eller gense billederne og Peters kommentarer hertil.

(1) Georg Galster: Møntfund i Sorø Amt, Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 1929 s. 20

(2) http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/109926/ (Sted- og lokalitetsnr. 040112-51)

(3) Læs mere om detektorsøgning og se flere detektorfund på Peter Kobbernagels side http://asser-rig.dk/

Bøjlefibel.

Et irsk vægtlod.
Det består af et stykke forgyldt bronze, støbt ind i bly.
Hvordan det er endt på en mark ved Stenmagle for omkring 1000 år siden er ikke til at vide, men ‘indmaden’ stammer fra Irland. Måske har en plyndrende viking brækket det af en flot ornamenteret kiste i en irsk kirke, kort efter han havde slagtet de lokale kristne!
Da jeg fandt det tog jeg GPS-koordinat på det, men tænkte ikke det var noget særligt, det flotte forgyldte bronze var dækket af jord. Det faldt så heldigvis ud da det tørrede, så da jeg tog det frem igen, var det pludselig et lidt mere, for mig, spektakulært fund.
Læs mere om irke vægtlodder her: https://videnskab.dk/en/node/6094

Her er der tale om en paragraf-fibula, den er fra germansk jernalder. Der findes en parallel fundet i Sverige og rygtet vil vide at der også er fundet en ved Tissø.
En fibula, i daglig tale, fibel, er en slags broche, både til pynt og til at holde klæde sammen, en slags sikkerhedsnål. Den består af forgyldt bronze. På forsiden (øverst) har der siddet noget i fordybningerne, formodentlig sten. Den vil have set fantastisk ud med eksempelvis rød sten mod det forgyldte bronze. På bagsiden (nederst) ses nålehæftet og rust fra den nål der har siddet der. Den er fundet på samme plads som vægtloddet fra i går, på den plads er der fundet genstande fra jernalder og alle perioder op til i dag, på et område på størrelse med en halv håndboldbane, det sted har altså været benyttet kontinuerligt i mindst 1500 år.

Et vægtlod fra vikingetid.
Bipolære vægtlodder har en indre kerne af jern, med en tynd ydre skal af bronze. “Knopperne” er rust der er brudt igennem bronzeskallen

Nagle af kobberlegering.

Vikinge- el. middelaldernøgle.

Uroptræk.

Plombe.

Rasleblik.

Dirhamklip.

Spænde. 15-1600-tals remspænde med (næsten) intakt beslag (Taylor).

Tenvægt.

Borgerkrigsmønter ligger næsten alle steder der har været mere end bare lidt aktivitet i 12-1300-tallet og jeg tror ikke man kan gå systematisk omkring en, på daværende tidspunkt eksisterende, landsby, uden at finde en del af dem. Nogle af dem er ganske fine og sølvholdige, andre er næsten blot et svagt præget stykke kobber.

Borgerkrigsmønter er betegnelsen for mønterne fra tidsrummet 1241-1377, dækkende følgende regenter:
1241-1250 Erik Plovpenning
1250-1252 Abel
1252-1259 Christoffer 1.
1259-1286 Erik Klipping
1286-1319 Erik Menved
1319-1332 Christoffer 2.
1332-1340 Danmark uden konge
1332-1360 Magnus Smek i Skåne
1340-1375 Valdemar Atterdag

Du kan læse mere om borgerkrigsmønterne her: http://www.danskmoent.dk/borgerkr.htm

Skivefibula af bronze vikingetid, med rest af forgyldning. Bagpå er der en del tilbage af fortinningen. Et fund gjort på vej tilbage til bilen i mørket, en kold sur, sen februareftermiddag.

1-skilling 1771
Denne mønt er den mønt der er produceret flest af, indtil den lille røde Anker overhalede den i antal. Det er derfor også ofte en mønt der dukker op på marken, måske også fordi man, eftersigende smed en mønt på marken når man skulle så, da dette ikke var en meget værdifuld mønt. Om dette er rigtigt, ved jeg dog ikke. Man kan læse en ganske interessant historie om mønten, og hvorfor der er så mange af dem her: https://videnskab.dk/kultur-samfu…/staten-snod-med-kussemontm. Læs data på mønten her: http://www.danskmoent.dk/chr/c7h37.htm

Sommetider dukker der også lidt mere moderne genstande op, som alligevel er interessante. Her er der tale om en medalje fra de Danske Forsvarsbrødre, jeg husker ikke det nøjagtige år, andet end at den er fra sidste halvdel af 1800-tallet.
Modsat de foregående dages fund, er denne ikke interessant for museet. Måske var den ejet af en lokal mand der har kæmpet i 1864, måske ikke. Alle disse fund, nye som gamle, sætter tanker igang, hvem var de som bar dem! Hvordan var deres virkelighed, deres liv, deres dagligdag ved Stenmagle!

Læs mere om de Danske Forsvarsbrødre her: https://forsvarsbroderen.dk/

Her kommer et af mine top 5 fund fra området. Der er tale om et lille guldbelagt sølvsmykke fra vikingetiden. Det er fundet i et område hvor der jævnligt er dukket gode ting op fra vikingetiden. Det er dog 5. år jeg har gået der i år, og der begynder at være lidt langt mellem fundende, men mon ikke der nok skal komme lidt mere fra den plads. Smykket er i jellingstil, du kan læse mere om stilarten her: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Jellingstil

Hængesmykke fra vikingetid.
Smykket er lavet i bronze, det har muligvis været forgyldt. Jeg kan ikke helt gennemskue fletornamentikken, flere stilarter har fletornamentik, men det ligger mest op ad mammenstilen tænker jeg! Når der en dag kommer danefæbrev (der går omkring 5-6 år fra man har indleveret på lokalmuseet) så får jeg det nok at vide.

Regnepenning, formentlig fra 1600-tallets Nürnberg. Som matematiklærer elsker jeg denne, lommeregnerens fjerne forfader. Læs mere om regnepenning her: http://www.danskmoent.dk/artikler/jsjregne.htm

Her er der tale om en bjælde fra en lokalitet der har budt på mange fund fra middelalderen. Bjælden har siddet på seletøjet til en hest. Den har været forgyldt, (ja ikke hesten, men bjælden). Lokaliteten ligger pænt langt fra nutidig bebyggelse, ca. en km fra kirken, men der ligger spandevis af munkestensfragmenter, hvilket naturligvis vidner om, at der en gang har ligget en muret bygning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.