Dysser i Stenmagle-området

På dette kort over sognet er angivet omtrentlig placering af fortidsminder i Stenmagle Sogn. Fredede dysser er markeret med rødt og øvrige registreringer om (nedlagte) dysser med blåt. Beskrivelser og placering af markører er baseret på oplysninger fra Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. I beskrivelsen er medtaget Sted- og lokalitetsnummer samt link til hjemmeside, så det er muligt at læse den fulde undersøgelseshistorie. Kortet er lavet i forbindelse med artikel om dysser i Stenmagle-området.