AFLYST_ Generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling mandag den 16. marts kl. 19:30 i Lokalhistorisk Arkiv, Hovedgaden 37 i Stenlille er udskudt på ubestemt tid på grund af coronavirus.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle har 1 stemme pr. medlemskab. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. – Kontingent skal betales senest på generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandsberetning.
  3. Regnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent for næste år.
  5. Indkomne forslag (formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter. Herunder kort møde med konstituering. Minimum 3 personer valgt samlet for 1 år. Suppleanter hvis muligt.
  7. Valg af 1-2 revisorer
  8. Eventuelt