Generalforsamling 2021

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 3. juni kl. 19:00 i Kulturhuset, Hovedgaden 37 i Stenlille.

Nu er vi kommet så langt i afviklingen af Corona, at vi efterhånden tør afholde den ordinære generalforsamling. I år er den fastsat til 3. juni 2021 kl. 19.00 i Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37 i Stenlille.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle har 1 stemme pr. medlemskab.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandsberetning.
  3. Regnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent for næste år.
  5. Indkomne forslag (formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter. Herunder kort møde med konstituering. Minimum 3 personer valgt samlet for 1 år. Suppleanter hvis muligt.
  7. Valg af 1-2 revisorer
  8. Eventuelt