Optisk telegraf i Ostrup

af Preben Lemann Sørensen

Før den elektriske telegraf blev almindelig havde vi i landet nogle lange strækninger med optiske telegrafer, bl.a. en kysttelegraf langs Øresund samt landtelegrafen fra København og helt til Kiel.

Punkterne på Sjælland er angivet her med sandsynlige placeringer (kilde: Post & Tele Museum):

  1. Valby Bakke i Kbh. kommune.
  2. Rødovre ved Damhuset.
  3. Høje Tåstrup ved Helgeshøj.
  4. Hedegårdene i Roskilde ved Egegården.
  5. Ledreborg på Roskilde Bakke.
  6. Stestrup i Kirke Eskildstrup sogn.
  7. Ostrup i Stenlille Kommune.
  8. Lille Ebberup i Sorø Kommune.
  9. Slots Bjergby på Hashøj/galgebakken.
  10. Korsør på volden til 1808 hhv. Skt. Gertrud kirketårn, nedrevet 1866.

Hele konceptet var, at man skulle kunne se fra en station til en anden, så man kunne modtage et visuelt signal og så videresende dette. Det krævede stationer på højdepunkter – samme princip som baunerne, hvor bål blev tændt for at advare mod fare.

De optiske telegrafer blev senere videreudviklet elektrisk med tegn, som vi kender som morsetegn. I Danmark brugte vi et pladesystem på masterne, og så hovedstationer, hvor beskeden kunne aflæses, samt relæstationer, hvor der kun skulle kopieres og videresendes.

Da det blev brugt primært under Englandskrigen i starten af 1800-tallet, skulle stationerne sikres mod spioner og angreb. Så det var vigtigt, at ikke alle kendte meddelelserne. Englænderne satte sig fx hurtigt på Sprogø, og relæstationen her blev sat ud af spillet. Man kunne se direkte fra Korsør til Nyborg, men det var ikke optimalt. Systemets store svaghed var det danske vejr og ofte dårlige sigtbarhed, så hele systemet var tit ubrugeligt. Men når det virkede, var det en hurtig måde at få sendt beskeder. Alternativerne var fx kurerer og brevduer, der jo også havde deres svagheder.

Vi kender ikke stationen i Ostrup, udover at den må have stået på bakken øst for vejen ved Egebjerggård, der her har et højeste punkt på 62,5 m. På billedet nederst ses Egebjerggården med byens lergrav overfor, og så bakken bagved, hvor stationen må have stået.

Tidligere bragt i Medlemsnyt 6, maj 2020

Her på målebordsbladet ses det det højeste område ved Ostrup, hvor der bl.a. også er et par langdysser, der tit er placeret netop med vid udsigt.
Sylvest-foto fra 1952 taget mod syd. Lergrav og bakke øst for vejen.