Perlekilde – Stenmagle Andelsmejeri

I opslagsværket »Dansk Mejeristat«, redigeret af G. Ellbrecht og udgivet af selskabet Vort Samfund i 1931 læses følgende om Stenmagle Andelsmejeri “Perlekilde”.

Postadresse: Stenlille. Jernbaneadresse: Nyrup. Telefon: Stenlille 29.

Perlekilde fra Dansk Mejeristat 1931

Oprettet 1888. Ombygning 1912. Udvidelse 1930.
Brandforsikring 105.000 Kr. Ejendomsskyld 23.000 Kr.

104 Leverandører med 850 Køer, heraf 12 med over 20 Køer, 25 med 4 Køer eller der under.
Reduktaseprøve. Mejeriet deltager i Tuberkulosens Bekæmpelse. Kulfyring. Elektrisk Belysning.

Mejeriet er monteret med Sinus Indvejningsvægt (1925), Buaas Udvejningsvægt (1921), Jacob Nielsen Smør- og Ostevægte (1929), Pasteuriseringsapparater Triumph (1912) og Brdr. Grarns Omega (1927), Rauers Forvarmer, Sabroe Kølemaskine og Titan Centrifuge (1912), Ørum Hansen Kærner (1928), Sabroe Kedel (1905), Danske Mejeriers Maskinfabriks Dampmaskine og Paasch & Larsen, Petersen Køleapparater (1912), hjemmelavet Ostekar (1923).

Der anvendes Aluminiums Transportspande.

Fra Dansk Mejeristat 1931

Der sælges Ca. 7800 kg Ost en detail paa Mejeriet og ca. 10.400 kg til Leverandører. Til Ostens Fremstilling anvendes 146.000 kg Sød- og 401.500 kg Skmm. og Kærnen. Ostelageret afkøles ved Køletromler. Fløden syrnes i Bassin. Der afregnes efter Fedtenheder. Personale: Mejeribestyrer, 2 Mejerister, 1 Elev, 1 Kontrolør, 9 Kuske.

Siden dengang i 30’erne har mejeriet ført en omtumlet tilværelse. I dag ejes bygningerne af Anders Larsen fra Mejerivej 20, som har firmaet AL-SLIB på adressen Mejerivej 7.

Fra Dansk Mejeristat 1931

Denne artikel har tidligere været bragt i Stenmagle Bylaugs medlemsblad “Budbringer” nr. 14, 2002 og er her gengivet let forarbejdet.