Sognegrænsen

Denne forening dækker Stenmagle Sogn, men hvad er det for en størrelse?
Norrønt sókn betød oprindeligt ”folk, der søger til samme kirke eller retsområde”. I 1000- og 1100-tallet genneførte man i Danmark en sognedeling, indrettet så hvert ”sogn” fik sin egen kirke.
Ordet ”sogn” betegnede dem, der ”sognede” (= søgte) til den samme kirke.
På kortet herunder ses hele grænsen samt de ejerlav, sognet er opdelt i. I tidernes morgen var vi en del af Merløse Herred (Holbæk Amt), men her efterfølgende koncentrerer vi os om den nuværende sognegrænse.

Det meste af grænsen er nem at finde, idet Åmose Å mod nord danner grænse helt fra Kongemose til Vandløse, hvor den går videre sydpå langs Vandløse Mose Å. Åmose Å støder til her, og kommer fra sit udspring langt mod øst i Skee Mose. Igen fra Kongemosen i nord går vestgrænsen sydpå ved Sandlyng Mose og Skov, og følger efter et par km fra nord, Sandlyng Å hele vejen ned til Slettebjerg-området ved Stenlille. – Her går den nordom Stenlille via Galtebjerggrøften, passerer Ørebro og Assentorpvej, og går over til Galtebjerg, hvor 16 huse i nordenden af Stenlille, faktisk ligger i Stenmagle Sogn. Man ser af og til betegnelsen Hovedgaden nr. xx i Stenmagle.
Fra Galtebjerggrøften, hvor den passerer Sorøvejen, går grænsen igennem Vandværksskoven direkte mod syd langs gaslagerpladsen og svinger over mod Nordskov tæt nord om rideskolen, hvor den passerer Ostrupvej og går ind i Nordskoven. Herinde, et par hundrede meter vest for Stenbjerg, der er sognets højeste punkt, mødes 3 sogne, Stenlille, Kirke Flinterup og Stenmagle i samme punkt. Sognegrænsen går mod øst og ud til skovkanten, som den følger nordpå op til Krogen eller Stubberne, som husene her vest for Ledbjerggården også kaldes. Herfra følges grøften direkte til Vielsted, som den passerer nordom, pånær et enkelt hus.
Så følger den grøften mod syd her vest for Teglværket, og passerer Frenderupvej videre til Flædemose og pånær 100 m helt til Gyrstinge Sø. Her drejer den skarpt mod nordøst via Kæmperødgård ind til Kyringe. Her er der 3 byhuse på vestsiden af vejen, der tilhører sognet, men straks her ved indgangen til byen svinger sognegrænsen mod vest og igen 800 m efter, svinges mod nord øst om teglværket og øst.
om Ørnfeldtgård. hvor den tager et sving og går op til grøften syd for Kannikeskov, hvor den igen svinder østpå og passerer Vandløsevejen og lidt herefter igen går mod nord langs grøfter øst for Hvedelandsgård helt op til Merløsevejen, hvor den igen går bagom et enkelt hus før den går videre nordpå i Vandløse Mose Å og støder til Åmose Å.

Tidligere bragt i Medlemsnyt nr. 5, februar 2020.