Stationsmesteren i Nyrup

af Margit Sprotte

Ikke mange i Nyrup har fået opkaldt en vej efter sig, men Stationsmester Valdemar Christiansen fik sin helt egen vej, nemlig Valdemarsvej.

Stationsmesteren flyttede til Nyrup fra Frederiksværk – ifølge folketællingerne i 1901, hvad der lyder sandsynligt, da Høng-Tølløsebanen kørte første gang lige før jul i 1901. Stationsmesteren var 30 år, da han begyndte sit virke i Nyrup. En ugift mand kunne dengang naturligvis ikke klare sig selv, og ifølge folketællingen flyttede da også slægtninge til i 1902, nemlig Tømrer Søren Larsen og frue, Ellen, med deres lille pige, Emma f. 1897, og denne lille familie betegnes som en del af stationsmesterens husstand i de følgende folketællinger. Familien Larsen kom også fra Frederiksværk. Ud fra disse oplysninger formoder jeg, at billedet forestiller stationsmesteren med Emma sandsynligvis taget mellem 1905 og 1910. Stationsmesteren forblev ugift indtil sidst i 1920erne. I folketællingen 1925 boede han stadig sammen med familien Larsen, men i 1930-folketællingen er familien Larsen forsvundet, og stationsmesteren er blevet gift med Abelone Larsen.
I 1936 byggede stationsmesteren en standsmæssig villa med udsyn til stationen og banen. Da han blev pensioneret flyttede ægteparret hertil. Banken flyttede straks ind i villaen og forblev her til 1970. Måske var kontakten til banken formidlet af Søren Larsen, der i 1925 står opført i folketællingen som bankbestyrer. Mine forældre, Maja og Peter Sofussen, boede til leje på 1. sal fra 1949 til 1954.
Stationsmesteren døde 25. august 1952. Trods det, at jeg selv er født i 1950, vil jeg påstå, at jeg kan huske ham som en buldrende, men meget rar gammel mand. Jeg kaldte ham ”Ajs”. Billedet af mig og ægteparret Christiansen er fra efteråret 1951. Abelone Christiansen solgte huset i 1954 og flyttede til København. Ægteparret ligger begravet på Stenmagle kirkegård.


Tidligere bragt i Medlemsnyt 5, februar 2020

Stationsmesteren og lille Emma o. 1905-10
Nyrup Station 1905