Stenmagle Kro

Ingen kender kroens beliggenhed

Stenmagle By

Af Holger Jørgensen

Vejene var så dårlige i tidligere tider, at det er vanskeligt at forestille sig. Ofte var det kun et hjulspor og en jordvej. Derfor var det vigtigt, at der med mellemrum var kroer (læs: overnatningsmulighed). Christian II (1513-1523) beordrede, at der skulle bygges kroer for hver to mil (15 km). På landevejen mellem Holbæk og Ringsted var der ikke kro i Ugerløse, men i Stenmagle og Tostrup (Tåstrup ved St. Merløse). Der var dengang ikke en by der hed Sorø.
Det har desværre ikke været muligt at finde andre oplysninger om kroen i Stenmagle. Et andet sted nævnes en kro i Stenlille (men det var dengang en landsby på 5 gårde). Det har antagelig været smugkroer (læs: kroer uden bevilling), som der var hundredvis af i mange større landsbyer og langs alfarvej. Roskildes første lutherske biskop tordner mod smugkroerne og skriver bl.a.: »Han kan da i det mindste tage en flaske med hjem til sig og konen, i stedet for at blive på kroen, og på hjemturen køre vognen i grøften og ødelægge både heste og vogn«. Kirsten Boers: Af Ugerløse sogns historie skriver: »Veje i vor tids forstand har der ikke været i Ugerløse sogn før langt op i tiden. Blev de for elendige kørte man blot ud til siden og vejene kunne være både 20 og 30 alen brede (10-20 m). I en beretning i »Vestsjællands Avis« for 1826 skriver en rejsende: Han takker sin gud og skaber, at han er komme over bakkedraget (ved Brorfelde) og igen kan sætte sig op at age. Først efter 1820 begyndte man at indgrøfte og forbedre disse hovedveje. Ved Ugerløse å (Åmose å) var der et vadested. Her blev der engang bygget en træbro, som i 1848-49 blev erstattet af en stenbro. Denne blev ombygget i 1889. Dengang var der ikke vej fra broen til Stenmagle, men til Vandløse. På matrikelkortet i 1874 er der ikke en vej til åen. Den ses som en jordvej i 1918. Først i 1937 blev den tinglyst. Indtil 1918 gik vejen altså over Vandløse.

Artikel bragt i Stenmagle Bylaugs medlemsblad “Budbringer” nr. 5, Juni 1999.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.