Stenmagle Skole

I Stenmagle Sogn lå en skole – en bindingsværksbygning – på Stenmaglevej. Der var en jordlod til. Det var en skole fra 1700-tallet, der som alle skolerne under Sorø Akademi (Sorø Skoles Gods) var begyndt at virke efter, at Frederik IV´s lov om rytterskolerne var kommet i 1721.

Efter ansøgning fra biskop C. Worm og stiftsamtmand J. L. Holstein bifaldt Frederik IV den 18. april 1732, at der oprettedes skoler på Sorø Skoles Gods, hvortil også Stenmagle Sogn hørte.

I 1812 var bygningen blevet så ringe, at man lod den nedrive og flyttede skolen til degneboligen ved Stenmagle Kirke. Degneboligen var vel dengang omkring 200 år og med tykke mure af munkesten. Man indrettede skolestue i den ene ende – mod kirken. Samtidig blev skoleholder og degn en og samme person.
I omkring 30 år var der skole i stuen, men i 1845 byggedes der til i den modsatte ende af det ældgamle hus, og her holdtes skole helt op til 1923.

I 1832 havde man dog udskilt Vandløse som et nyt skoledistrikt og ligeledes Assentorp i 1856. Og i 1909 havde man etableret Stenmagle Forskole i den hvide villa på Sorøvej til de 3 yngste årgange i to klasser.
I 1919 begyndte forberedelserne til at udskifte den gamle skole ved kirken. Mange sognerådsmøder senere godkendte Sorø Amt opførelse af en ny skole. Det blev tilladt at optage et lån på 30.000 kr. og sælge den gamle skole, som senere – i 1955 – blev nedrevet. Skolelodden ved Stenmaglevej solgtes også.

Murermester Christensen, Nyrup havde udarbejdet tegninger og overslag til den nye skole. Efter licitation den 1. marts 1922 fik han arbejdet. Det samme fik tømrermester Rasmussen og malermester Bruhn, også fra Nyrup. Installatør Hansen, Stenlille, fik overdraget el-arbejde.

Skolen på Sorøvej kunne indvies af provst C.L. Nørgaard, Førslev v. Haslev, den 29. oktober 1923. Den nye skole med røde sten havde skolestue, lærerbolig og udhus, men ikke gymnastiksal.

Centralskole efter grundige overvejelser
I 1937 kom en ny skolelov, og sognerådet begyndte nu at overveje opførelse af en centralskole med alle faciliteter for hele kommunen med efterfølgende lukning af skolerne i Vandløse og Assentorp samt forskolen i Stenmagle. Overvejelserne var grundige, og da verdenskrigen ”kom imellem”, gik der 20 år, før spaden kom i jorden i foråret 1957. Der var indhentet tilbud fra Institutionsbyggeri og murermester Christensen, Nyrup. Murermesteren var billigst; han fik arbejdet for 769.000 kr. Arkitektfirmaet var Steudel og Knudsen Pedersen A/S, Slagelse. Borgerne i Nyrup havde gjort meget for, at byggeriet kunne udføres af lokale håndværkere.

Skolen var en sammenbygget to-fløjet bygning i røde sten. På alle måder up to date med bl.a. bibliotek, lærerværelse, sal, sløjdlokale, skolekøkken, fysiklokale, 6 klasseværelser, særundervisningslokale og beskyttelsesrum m.v. Der byggedes lærerboliger.

Med deltagelse af amtmand J.F. baron Wedell-Wedellsborg og amtsskolekonsulent Otto Jensen, Sorø, kunne sogneråd og skolekommission indvie skolen i overværelse af mange borgere.
Det blev en festdag med flaget vajende i sol den 5. september 1958. Sognerådsformand, gårdejer Johannes Buhl, Vanløse, havde ledet det store forarbejde, og det nye sogneråds formand parcellist Helmer Johansen, Assentorp, stod i spidsen på indvielsesdagen.

Den nye skole var 7-klasset med 8 lærere og 260 elever; førstelærer Aage Jensen, som kom fra Veddinge i 1947, blev ansat som skoleleder. Han administrerede – som skoleinspektør fra 1967, til sin afsked i 1971.

Efter 280 år lukkes skolen i Stenmagle
I 1960´erne fik skolen overbygning, ny tilbygning med nye lokaler, og der indledtes et mangeårigt samarbejde med Stenlille Skole i nabokommunen. Overbygningen samledes efter 1970 i Stenlille.

I skolebygningen fra 1923 blev der indrettet en SFO, som fik navnet Oasen. I 2002 fik skolen ny glasfacade mod nord – samtidig flyttedes 7. klasse til Stenlille Skole.

Stenmagle Skole lukkede i 2012, og børnene blev flyttet til Stenlille Skole, som udvidedes. I november 2012 solgte Sorø Kommune hele komplekset inklusive boldbaner til Saiva Tamil Kultur- og Forskningscenter, som har indrettet et tempel i gymnastiksalen. Salgsprisen var 1 million kr.

(Artikel til lokalaviserne, uge 6 – 2013 af Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille)Fra 1812-1923 lå skolen i den gamle degnebolig (nedrevet 1955).
Skole (den gamle degnebolig) med tilbygning ved siden af kirken. Sylvest Foto.
Fra 1909 var der forskole på Sorøvej 49. (Google Street View 2019).
I 1923 bygges ny skole på Sorøvej. (Sylvest Foto, cirka 1938).
I 1958 indvies den ny centralskole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.