Stiftende generalforsamling

Vi blev dannet som forening den 9. oktober i Stenlille kulturhus, og her havde 16 mennesker fundet vej. Resultatet blev at vi fik dannet en bestyrelse, med Palle Wibe (PW) som kasserer, Gert Lidsmoes (GL) som sekretær, Margith Sprotte (MS) som næstformand og Preben Lemann Sørensen (PLS) som formand. Endelig blev arkivleder John Schou Hansen valgt som revisor.

Vi fik også allerede på startaftenen et æresmedlem, nemlig Holger Jørgensen, fhv. overlærer på Stenmagle Skole. Det er i høj grad Holgers omfattende materiale fra 1980’erne, der danner grundlag for et videre arbejde med sognet. Vi har heldigvis også materiale fra fhv. pedel Karl Nielsen samt fra fhv. snedker Hans Erik Pedersen (Assentorp), og en masse andet materiale, der befinder sig på Lokalhistorisk Arkiv Stenlille.

Et fint og spændende arbejde i ”Nyrup-gruppen”, der i 2016 udgav en bog om Nyrup i perioden 1900- 1960, har også været medvirkende til, at vi nu fik lyst til at opstarte en forening. Foreningen vil i høj grad samarbejde med arkivet, i hvis lokaler vi vil afholde vore møder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.