Topografi

Stenmagle Sogn var indtil 1970 en selvstændig kommune i Alsted Herred, Sorø Amt, hvorefter det blev en del af Stenlille Kommune, der indtil da lå i Merløse Herred, Holbæk Amt. I dag ligger området i den nordligste del af Sorø Kommune.

Stenmagle Sogn er opdelt i en række ejerlav, der fra gammel tid har været administrative områder baseret på gamle jordfællesskaber, hvis grænser formentlig går tilbage til 1200-tallet og givetvis tidligere. Det er betegnelsen for det fællesskab, som en landsbys gårde havde omkring dyrkningen af landsbyens jorde. I dag anvendes ejerlavsbetegnelsen kun som en del af matrikelnummersystemet, men i arbejdet med sognets lokalhistorie giver opdelingen i ejerlav god mening.

I Stenmagle sogn findes følgende ejerlav:

 • Stenmagle
 • Assentorp
 • Nyrup
 • Ostrup
 • Kyringe (Kyringe by hører til St. Tåstrup Sogn)
 • Vandløse
 • Kongemose (Stenmagle)

Udover ejerlavene findes følgende autoriserede stednavne:

 • Engkrog (bebyggelse)
 • Garbølle (bebyggelse)
 • Grønholm (bebyggelse)
 • Holtehuse (bebyggelse)
 • Kannikeskov (bebyggelse)
 • Kongemose (areal)
 • Kragebjerg (bebyggelse)
 • Langtved (bebyggelse)
 • Maglelyng (areal, bebyggelse)
 • Pladshuse (bebyggelse)
 • Stenmagle Huse (bebyggelse)

Om Stenmagle Sogns topografi kan man i Trap Danmark, 5. udg. (udgivet 1954) Bind III, 3, Sorø amt. (s.745-747) læse:

Stenmagle sogn (Stenmagle kommune) omgives af Kirke Flinterup sogn, samt Holbæk amt (Stenlille, Undløse, Ugerløse og St. Tåstrup sogne i Merløse herred).

Langs sogneskellet mod nord og øst løber Åmose å, langs vestgrænsen Sandlyng å. I syd når sognet omtrent til Gyrstinge sø, og her ligger i fortsættelse af sødalen (se Gyrstinge sogn) en slynget ås med flere isolerede smårygge (Åsbanke 43 m).

I øvrigt er sognets sydlige halvdel et temmelig uregelmæssigt bakkeland, der fremtræder dels med en småkuperet overflade og dels som enkeltbakker på en mere jævn flade; højeste punkt Stenbjerg (62 m) i Nordskov. Enkeltbakkerne genfindes i forstørret og renere form ved Assentorp, hvor de rager over 15 m op over en udjævnet flade, der fortsætter sig jævnt over i Åmosen. De højeste fladbakker er Maglebjerg (44 m), Kastmosebjerg (45 m) og Sønderbjerg (48 m).

Flere af bakkerne har stejle sider, der bærer præg af afgnavning af en vandstrøm, der i slutningen af istiden har spulet hen over den jævne flade i retning af Åmose. De til Åmose å grænsende dele af sognet ligger delvis hen som moser (Flagsmose, Maglelyng, Garbølle mose og Kongemose), hvori store tørvegrave breder sig, mens andre partier ved afdræning og udgrøftning er omdannet til ager (f.eks. Eskemose).

Den nordlige del af sognet har en jordbund af sandet eller stenet moræne og smeltevandssand, mens der syd for jernbanen findes moræneler. Grænsen mellem de to jordbundstyper har karakter af en israndslinie.

Til sognet hører en del af Nordskov samt bevoksninger på Maglelyng.

Sognet gennemskæres af landevejene Holbæk-Sorø og Stenlille-St.Merløse samt jernbanen Høng-Tølløse med station i Nyrup.

Areal i alt 1950: 3363 ha.