Vandløse Teglværk

Når man i dag kører fra Merløsevej mod nord ad Vanløsevej og gennem den gamle Vanløse-landsby med Bakkegård, Sandagergård og Troldhøjgård, der ikke blev flyttet ud ved udskiftningen i 1802, passeres en række mindre huse, før vejen svinger brat mod vest. Efter svinget kommer man til Fuglebjerggård.
Her lå Vandløse Teglværk, og tværs over Vanløsevej trak motorlokomotivet fem tipvogne med hver 5 kubikmeter ler, som blev hentet på arealet mellem teglværksgården, Nyrød, Vandløsegård og fiskesøen på Bakkegårds jord.

Stor produktion i mange år
I 1904 købte Hans Chr. Remien Fuglebjerggård med teglværk (77 tønder land) af kammeråd J. C. Jensen, som havde haft gården i 32 år. Landbruget var bortforpagtet, men Remien drev selv teglværket og tilmed en lille købmandsforretning på grunden. Der produceredes årligt 5-600.000 sten. Fuglebjerggård var opført i bindingsværk og tækket med strå. Den havde matrikelnumrene 13a og 13b af Vandløse. I 1924 fik teglværket en stor ringovn med 16 kamre og moderne maskinanlæg. Der fremstilledes både hånd- og maskinstrøgne sten og drænrør af flere dimensioner.
Teglstenene havde stemplet VANDLØSE.
I 1930’erne var der i alt 9 tørrelader, og 30 mand var beskæftiget. Den årlige produktion var ca. 3 millioner sten.

4-5 millioner sten årligt
Teglværksejer C. Ottosen fortæller i 1965, at man udelukkende producerer gule håndstrøgne sten. 4-5 millioner om året. Når teglværksarbejder Hartvig Andersen med gravko har fyldt leret fra graven på tipvognene, kører han vogntoget trukket af lokomotivet med Ford maskineri fra 1932 til en lermølle, hvor savsmuld tilsættes. Herefter udpresses leret via en blødstenspresse. På en roterende skive kommer de murstensstore blokke ud og føres videre til et tørremagasin. Når vandet er nogenlunde fordampet, er de klar til brænding. Brænder Johannes Andersen passer ovnen med de 18 kamre. Hvert kammer kan have 9.000 sten. De brændes i 36 timer. Der anvendes kul. Temperaturen stiger gradvis til 11-1200 grader.

Banen kom til Hedeland
I 1975 var teglstenseventyret i Vandløse forbi, og IBK (Industribaneklubben) købte hele teglværksbanen, brød den op og flyttede den til Hedeland i Høje-Taastrup Kommune, hvor den nu indgår i Danmarks længste smalsporede Veteranbane, som turister kan benytte ved besøg på det rekreative areal syd for Hedehusene.

(Ovenstående er skrevet Niels G. Sørensen og har været bragt på Lokalhistorisk Arkiv Stenlilles hjemmeside. Denne artikel har været bragt i foreningens medlemsblad nr. 7, august 2020.

Landposten er på sin rute nået til Vandløse Teglværk, hvor fotografen er på besøg en dag i 1920´erne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.